Subsidies

Een voedselbos opstarten vraagt zekere durf. Je investeert immers op lange termijn. Meestal begint een voedselbos pas na vijf jaar voedsel te produceren. Gelukkig zijn er enkele manieren om een financieel duwtje in de rug te krijgen.

Klimaatbossenfons - BOS +

Via het klimaatbossenfonds voorziet BOS+ sinds heden financiële ondersteuning voor de aanleg van voedselbossen naast andere types van bosuitbreiding. Voor voedselbossen moet het om terreinen gaan van minstens 0,5 hectare, die nog niet bebost zijn. Ze moeten ook voldoen aan alle planologische voorschriften en de nodige vergunningen bezitten.

Het perceel moet een kroonbedekking hebben van minstens 30 procent. Tot 80 procent van de aanplantkosten kunnen hierbij vergoed worden. Bomen en struiken die reeds aangeplant zijn kunnen niet vergoed worden.

Indien u interesse heeft in deze ondersteuningsmogelijkheden alsook de volledige voorwaarden neem dan gerust contact op met BOS+ (sander.vandaele@bosplus.be).

Agroforestry subsidie

Landbouwers die starten met agroforestry kunnen een eenmalige aanplantsubsidie (tot maximaal 80% van de gemaakte kosten, exclusief BTW) ontvangen in het kader van het Programma voor Plattelandsontwikkeling (PDPO III). Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet de aanplanting aan een aantal voorwaarden voldoen. Meer informatie vind je hier.

nl_BEDutch